Lịch sử hình thành và phát triền

2hitachi chính thức hoạt động vào tháng 9 năm 2014 với Fanpage đầu tiên: