Shop 2HITACHI

  • Địa chỉ: Golden Masion Sảnh 3 - 119 Phổ Quang, Phường 9, Phú Nhuận (Call Ms.Hoàng 039.880.2060 trước khi qua)
  • Tel: 039 880 2060
  • Mobile: 039 880 2060
  • Email: 2hitachi.com@gmail.com